Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI

Arenlife Üst Yönetimi, dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak vizyonu ışığında, güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, gerek merkez operasyonları gerek üstlendiği projelerde; şirket stratejik hedeflerinin başarılmasını sağlamak, sunduğu ürün ve hizmetlerde kaliteyi sürdürülebilir kılmak, iş verimliliğini sağlamak, işi iyi ve doğru yapmak, işleri zamanında-bütçesinde-performansında tamamlamak, süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak, süreçlerin beklenen sonuçları ortaya çıkarmasını güvence altına almak, uluslararası kalite standartlarını karşılamak, çalışan eğitim ve gelişimi için altyapı oluşturmak, müşterilerinin-çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amaçlarıyla etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturacağını, uygulamaya geçireceğini ve sürekli geliştireceğini taahhüt etmektedir.

Bu amaçla oluşturulan Kalite Politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:

1. Müşteri Odaklılık & Geri Bildirim

 • Gereksinimler ve göstergeler konusunda müşteri ile uyumlu olmak
 • Kalite performansı hakkında müşteri ile düzenli iletişim kurmak
 • Müşterinin endişe ve fikirlerine hızlıca yanıt vermek
 • Müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanmak
 • Uygulanabilir gereksinimleri karşılamak

2. Liderlik & Yönetim

 • Kalite sorunlarını tespit eden personeli desteklemek
 • Açık ortamı sürdürmek
 • Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için sorumluluk almak
 • Süreç yaklaşımının kullanılmasını ve risk bazlı düşünmeyi teşvik etmek

3. Övünme & Yetkilendirme

 • Maliyet veya iş programı endişesiyle kaliteden ödün vermemek
 • Yapılan işin kalitesiyle gurur duymak ve sorumluluk almak
 • Kalite ile ilgili endişelerini raporlama ve geri bildirim verme konularında çalışanları teşvik etmek

4. Süreçler & Prosedürler

 • Etkili prosedürler, süreçler ve eğitimler uygulamak
 • Kültür ile bir bütün haline gelmiş süreçlere bağlılık göstermek
 • Prosedürleri zamanında geliştirmek
 • Süreçleri geliştirmek için geri bildirim verilmesini desteklemek
 • Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek

5. Açık Ortam

 • Sorgulayıcı davranış sergilemek
 • Sorunları şeffaf bir yaklaşım ile ele almak
 • Kalite ile ilgili kuşku olması halinde işi durdurmayı teşvik etmek
 • Kalite sorunlarını tespit etme ve çözme konusunda çalışanları teşvik etmek

6. İzleme & İletişim

 • Problemleri kararlı bir şekilde araştırmak ve raporlamak
 • Sorunları zamanında çözmek
 • Kalite göstergelerini kontrol etmek
 • Kazanılan deneyimleri ve en iyi uygulamaları kurumsallaştırılmak üzere paylaşmak

7. Bilgi & Sürdürülebilirlik

 • Kurumsal bilgiyi korumak ve sürdürmek
 • Kurum kültürünü sürdürmek
 • Arenlife varlıklarına değer vermek ve onları korumak
 • Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek risk ve fırsatları belirlemek
 • Yetkinlik ve kariyer gelişimini teşvik etmek

Compare listings

Karşılaştırmak